Prijateljstvo, ki zdravi, se začne z empatičnim pristopom in iskrenim razumevanjem tistega, kar osamljeni posamezniki doživljajo v svojem vsakdanjem življenju. Osamljenost ni zgolj pomanjkanje socialn