Svetovna organizacija za regulacijo in nadzor finančnih institucij temelji na dveh ključnih načelih: transparentnosti in odgovornosti. Transparentnost se nanaša na jasnost in odprtost delovanja finanč