Postavljanje realnih in merljivih finančnih ciljev je temeljna komponenta, ki določa uspeh na poti k finančni samostojnosti in blagostanju. Da bi razvili disciplino in vztrajnost pri doseganju finančn