Pravilno načrtovanje proračuna je ključni korak za izogibanje prekomernemu zadolževanju s posojili na obroke. Prvi korak pri tem je natančno spremljanje vseh vaših mesečnih prihodkov in odhodkov. Pome