Aktivno poslušanje je temeljna veščina, ki je ključna za reševanje nesoglasij skozi intimne pogovore in izogibanje konfliktom. Ta pristop vključuje več kot le tiho prisotnost; zahteva popolno angažira