Znaki čustvene povezanosti se najbolj očitno kažejo skozi način, kako partnerja komunicirata. Komunikacija ni zgolj izmenjava besed, temveč globlje razumevanje, ki presega govorjeno. Ko se sprašujemo,