Ustrezno upravljanje delnic kot del portfelja za finančno varnost je ključno za vsakogar, ki želi dolgoročno zaščititi in povečati svoje premoženje. Osnovni principi tega upravljanja vključujejo razpr