Iskrenost in spoštovanje med prijatelji nista le vrlini, ki okrepljata medsebojne vezi, temveč sta tudi ključna stebra, ki podpirata trdnost in trajnost zaupanja. Ta dva elementa skupaj ustvarjata nev