V svetu, kjer so dolgotrajni zakoni pogosto izpostavljeni rutini in vsakodnevnim stresom, je skrb za intimnost in strast ključnega pomena za ohranjanje močne in zdrave zveze. Čas in zunanji pritiski l