Inflacija je pojav, ki neposredno vpliva na kupno moč denarja, kar posledično vpliva na družbene neenakosti. V času inflacije se vrednost denarja zmanjšuje, kar pomeni, da za isti znesek denarja lahko